Divisionsturneringen 2005/6

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Et foreløbigt turneringsudkast til den 44. divisionsturnering kan nu ses på:

http://divi.dsu.dk/div44/divi44.htm

Divisionsstrukturen er med virkning fra den kommende sæson ændret, så Skakligaen har deltagelse af 10 hold, mens alle øvrige divisioner har deltagelse af sædvanlige 8 hold. Der er dog derudover skåret i antallet af 2. divisioner, så der her kun er 4 grupper.

Eventuelle indsigelser mod turneringsprogrammet skal være Finn Larsen i hænde inden 15. august, og turneringsprogrammet forelægges hovedbestyrelsen til endelig godkendelse senest på mødet 11. september.

Kontakt Finn Larsen