Støt dansk skak!

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skak Unions Støtteforening (DSUS), i daglig tale kaldet Støtteforeningen, har i overensstemmelse med sit formål ydet støtte til stort set alle internationale skakarrangementer i Danmark siden foreningens start i 1963.

Støtteforeningen yder støtte til internationale turneringer i Danmark, der enten er titelgivende eller på anden vis har stor PR-værdi for dansk skak, samt andre formål, bestyrelsen finder gavnlige for dansk skak internationalt. Herunder bl.a. talentfulde unge spilleres turneringsdeltagelse i udlandet.

Et stigende antal ansøgere og mindre midler til at støtte med gør, at Støtteforeningen må prioritere blandt ansøgere. Derfor vil Støtteforeningen fremover fokusere støtten på GM-turneringer og juniorer med IM-potentiale.

Støtteforeningen har gennem en lang årrække støttet bl.a. Vesterhavsturneringen og Politiken Cup. En støtte som ifølge turneringsarrangørerne er meget vigtig.

Lars Bech Hansen (formand KSU og arrangør af Politiken Cup) udtaler:

  • På Københavns Skak Unions vegne vil jeg gerne takke Støtteforeningen for dens støtte til gennemførelsen af de mange internationale turneringer i Københavnsområdet gennem de sidste mange år. Støtten har gennem årene været rygraden i arbejdet med at skabe international skak i Danmark. Alle skakspillere og klubber i Danmark burde støtte op omkring Støtteforeningens arbejde.

Også i Esbjerg er man glad for Støtteforeningen. Jens Nielsen, formand for Esbjerg Skak Union udtaler:

  • Igennem alle 20 Vesterhavsturneringer har Støtteforeningen været en uvurderlig støtte for gennemførelse af vores turneringer, ikke kun økonomisk men lige så meget med moralsk støtte samt hjælp til at få turneringen op på et højt internationalt niveau. Her tænker jeg bl.a. på de elektroniske brætter Støtteforeningen udlåner, så turneringerne kan komme live på nettet. En stor tak til støtteforeningen.

Støtteforeningen har også støttet mange juniorers udenlandske turneringsdeltagelser. I de seneste år har især Davor Palo modtaget støtte.

IM Davor Palo udtaler:

  • De sidste 4 år har jeg spillet mange turneringer i udlandet. Det er forbundet med store omkostninger. Takket være hjælp fra bl.a. Støtteforeningen har det været muligt at spille i Ljubljana, Cappelle, Pardubice, Andorra, Bad Wörishofen, Schwarzbach, Gausdal, Rilton, Marseille og Montpellier. Derfor skal der lyde en stor tak til Støtteforeningen.

Støtteforeningen er nødvendig for at støtte de turneringsarrangører, der yder et kolossalt arbejde for skakken i Danmark. Og Støtteforeningen støtter dansk skaks absolut bedste juniorer, så de kan udvikle sig via deltagelse i udenlandske turneringer.

Støtteforeningen har 284 medlemmer. Dette tal burde være meget højere. Og det skal blive højere, for at kunne fastholde og øge støtteniveauet.

Derfor vil jeg opfordre dig til at besøge Støtteforeningens hjemmeside på www.dsus.dk, hvor du kan læse mere om Støtteforeningens arbejde. Der kan du også finde oplysninger om, hvordan du kan melde dig ind i Støtteforeningen.

Støt dansk skak. Bliv medlem af Støtteforeningen!