Dansk Skak Unions hjemmeside

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret
Som det er de fleste bekendt har man fra IT-tænketankens side i lænngere tid arbejdet på et nyt design og opbygning af Unionens hjemmeside. Den er nu klar og vil fra den 1. december kunne ses her på dsu.dk.
 
Som alt nyt kræver også designet og organiseringen af indholdet på denne side sikkert en vis tilvænning. At fremskridtene er store i forhold til den tidligere side skulle gerne være åbenlyst for enhver. Man må forvente en indkøringsperiode hvor mindre ting godt kan ændre sig hvis dette findes hensigtsmæssigt, ligesom en del link stadig peger tilbage på den gamle hjemmeside hvilket tilrettes løbende hen af vejen. Hovedkræfterne i diskussionen om og udviklingen af siden er Karsten N. Pedersen, Flemming K. Jensen, Michael Nielsen, Allan Rasmussen, Steffen Pedersen samt Morten Rasmussen. Ris/ros og ikke mindst idéer er velkommen på nyhjemmeside@skak.dk
 
Der er lagt et meget betydeligt arbejde i udviklingen af systemerne som styrer hjemmesidens indretning, bag den ”synlige overflade”, så at sige. Det betyder bl.a. at skribenterne i fremtiden ikke behøver at have kendskab til den tekniske opbygning (html), men kan koncentrer sig om det rent indholdsmæssige. Men den nye model er det tanken flere fremover kan hjælpe med at opdatere/vedligeholde forskellige dele af hjemmesiden.
Der er mange og vide planer for den fremtidige udvikling af siden. IT-folkene har netop gjort meget ud af at få opbygget siden så fremtidige udvidelser lettere kan indarbejdes.
 
Sammen med det nye design følger allerede nu et nyt debatforum, som er lavet af Flemming K. Jensen. Det er efter et koncept, der kræver at skribenterne registrerer sig, og desuden er underlagt en godkendelsesprocedure før et indlæg bliver synligt på debatsiden. Dermed skulle det kunne sikres, at debatten bliver livlig samtidig med at den holdes på et sagligt og værdigt niveau.
 
Med den nye hjemmeside følger som et meget væsentligt punkt et ønske om at opprioritere nyhedsformidlingen. FU har i den forbindelse truffet aftale med Steffen Pedersen, også kendt som den regerende Danmarksmester, om ansættelse som nyhedsredaktør på hjemmesiden. Hans vigtigste opgave bliver at skrive nyheder fra såvel de nationale og lokale skakbegivenheder, som de store udenlandske turneringer.
 
Thorbjørn Rosenlund fortsætter med en lang række opgaver på hjemmesiden, der relaterer sig til Skakbladet, samt som administrator af debatsiderne. Dertil kommer at Unionen har ønsket at formalisere og ikke mindst opprioritere den opgave med at lave pressemeddelelser og foretage opsøgende arbejde overfor de landsdækkende medier, som Thorbjørn Rosenlund hidtil har gjort på mere eller mindre privat initiativ.
 
God fornøjelse med brugen af hjemmesiden!
 
På forretningsudvalgets vegne
Erik Søbjerg