Nyt fra HB-mødet den 14. juni 2020

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Artikel opdateret 28/6 af Poul Jacobsen.

Hovedbestyrelsen har i dag besluttet at håndtere udsatte DSU arrangementer som følger:

 

Beslutningerne er truffet med hensyntagen til sikkerhed og under hensyn til at DSU’s turneringer ikke skal dominere hele efteråret, så klubberne ikke kan komme til deres traditionsturneringer.

Xtracon Skakligaen afsluttes i weekenden 5. – 6. september. Skanderborg Skakklub arrangerer som oprindelig planlagt.

 

DM i Skak 2020 afvikles på Hotel Svendborg fra den 9. oktober til den 18. oktober med følgende program:

LH-klassen starter fredag den 9. til og med lørdag den 17. (Evt. omkamp 18. oktober).
Kandidatklassen spiller mandag den 12. til og med søndag 18.
Andre klasser spiller fra mandag den 12. til og med fredag 16.

DM i Lynskak afholdes ikke i år.

Delegeretmødet afholdes lørdag den 17. oktober kl. 13:00. Fristen for indsendelse af forslag til Delegeretmøde behandling rykkes til 1. august. Forslag som allerede er indsendt fastholdes, medmindre en forslagsstiller skriftligt anmoder om at få forslaget trukket.

 

Efter Delegeretmødet afholdes en kort reception for forhåbentlig at hylde en nykåret danmarksmester. Der bliver i år ikke nogen stævnefest. Dette er for at give plads til OM i weekenden 9. til 11. oktober, og Esbjerg + andre arrangører i weekenden 16. til 18. oktober.

 

DM i hurtigskak bliver desværre ikke til noget, vi vil gerne her takke de mange klubber som har budt sig til som arrangørkandidater, og håber I er ”friske” igen i 2021.

 

Pokalfinalestævnet bliver desværre heller ikke til noget. Det er en beslutning som mange vil være kede af, men vurderingen er at den meget koncentrerede dag med over 200 deltagere simpelt hen vil være for risikabel i forhold til Covid-19 situationen.

 

Nordisk Mesterskab for ungdomshold aflyses helt, under hensyn til at vi ikke kan få nogen sikker viden omkring nogle udenlandske deltageres adgang til at komme til Danmark og spille skak.

 

Poul Jacobsen


dsu logo_525pix