Flere benzinpenge

Fra Dansk Skak Unions kasserer, Poul Guldbæk Olesen, har skak.dk modtaget følgende:

 

Det er ikke så længe siden, at man her på skak.dk kunne læse, at DSU havde fået cirka 4.300 kr. i sponsorstøtte fra OK Benzin, og OK har nu lige meddelt, at de lægger 30 % ekstra oveni, som ekstra støtte til de danske foreninger pga de mange “Corona-nedlukninger”. Det svarer til en (dog beskeden) merindtægt på ca. 1.300 kr.

 

Den årlige indtægt burde dog kunne blive væsentligt større. 5 øre pr. liter benzin/diesel lyder ikke af så meget, men hvis fx 1/4 af DSU`s medlemmer køber et OK-kort, giver tilsagn om tilskud til DSU og tanker 1.000 liter årligt (i gennemsnit), bliver det til 50.000 kr. Det er da en slags penge og svarer fx til kontingent fra 80 nye medlemmer.

 

Poul Guldbæk Olesen


Se hvordan du støtter her.


benzin