HB møde 3. september 2017

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Referat, beretning fra FU, medlemstal, regnskabsstatus, beretning fra de forskellige landstrænere med mere samt alle relevante bilag fra Hovedbestyrelsesmødet den 3. september kan nu findes her (nederst på siden).

 

Bl.a. kan man læse, at Kvindelandsholdet allerede nu har fokus rettet mod OL i 2018, at FU har været meget glade for Pigelandstræners Peter Groves arbejde og at de beklager, at han har valgt at stoppe ved årsskiftet, at bestræbelserne på at sammensætte et ”Ungdoms-FU” er tæt på at lykkes, at der er lavet en aftale med Dansk Skole Skak om at DSU overtager kvalifikationspladserne til Nordisk Mesterskab i Skoleskak, at Håkan Jalling fra Sverige er valgt til Generalsekretær for Nordisk Skak Forbund, at FIDE har strammet reglerne for krav til skakdommeres aktivitet, at det overvejes at landstrænerposter skal erstattes af en eliteansvarlig og meget mere.

 

Mødereferater, både fra HB- og delegeretmøder, samt regnskaber for Unionen, kan altid findes her på siden ved at klikke på “Dansk Skak Union” øverst på siden og så vælge “Møder mv.”

 

skak