HB: Ja til skakblad med 4 numre årligt

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

skakbladet nr_1_2013

Hovedbestyrelsen besluttede på mødet Langfredag, at Skakbladet skal fortsætte med at udkomme. Gerne med historier om danske verdensmestre, men mindre kan nu også gøre det.

 

 

Med effekt fra indeværende årgang udkommer det 4 gange årligt, og indtil videre i det nuværende format, såvel hvad angår layout som indhold. Beslutningen betyder, at stillingen som redaktør snarest muligt opslås til besættelse.

 

Beslutningen om Skakbladet får direkte effekt på unionens hjemmeside, som ret hurtigt skal ændres på flere fronter, så siden i meget højere grad bliver til et effektivt redskab.

 

Det skal være et redskab med to ben: Dels skal hjemmesiden være Dansk Skak Unions kommunikation med medlemmerne, dels skal siden være effektiv i forhold til at kommunikere med skakinteresserede, som ikke er medlemmer, men meget gerne skulle lokkes til at blive det.

 

I den forbindelse har hovedbestyrelsen sagt ja til at bruge midler på professionel assistance.

 

Arbejdsgruppe om elitepolitik – nu med eliten som deltager

Elitepolitiken blev ligeledes behandlet på mødet, hvor 6.hovedkreds – Aarhusområdet – havde udarbejdet et forslag til en samlet politik på området.

 

Efter en drøftelse blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af tre personer: Formanden for 6.HK, Claus Andersen, Tom Petri Petersen fra FU’s eliteudvalg samt en repræsentant for elitespillerne, som kan bidrage til at den gruppe føler sig bedre hørt.

 

Arbejdsgruppen skal komme med en indstilling til beslutning på HB’s møde i august 2017.