Sagsanlæg mod Dansk Skak Union

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

HenrikMlvig

Dansk Skak Union er ved at blivet stævnet for brud på EU-reglen om arbejdskraftens frie bevægelighed. Og det er en af vore egne, der har taget skridt til at hive DSU i retten, i første omgang i form af en stævning. (Arkivfoto af Henrik Mølvig, der står bag stævningen. Foto Sigfred Haubro).

 

Begrænsning i holdskak

Det drejer sig om holdskak. DSU har en regel om at der kun må deltage to udlændinge på et hold i hver runde. Det er i strid med internationale regler mener sagsøgeren, Henrik Mølvig, som både har interesse i og penge til at købe spillere, som skal bringe Køge op i rækkerne og vinde DM.

 

Roskildespilleren Henrik Mølvig er især kendt i danske skakkredse for at være sponsor for divisionsturneringens øverste række XtraCon-Skakligaen. I de senere år har hans firma også fået sit navn på en tilbagevendende stormesterturnering i Køge samt ikke mindst den tidligere Politiken Cup.

 

Billedet i toppen af denne artikel er netop fra underskrivelsen af kontrakten med KSU, Københavns Skak Union, der står for nordeuropas største store åbne turnering, der afvikles i Helsingør. En kontrakt som bogstavelig talt med et pennestrøg gjorde Politiken Cup til XtraCon Chess Open.

  

Formelt er det en advokat i Køge, der udtager stævning på vegne af Chess Team Køge mod DSU repræsenteret ved formand Poul Jacobsen. Hele udkastet til stævningen kan læses i den helt præcise juridiske ordlyd, idet det var bilag 9 på HB-mødet i Middelfart den 12. februar. Den korte påstand lyder sådan:

 

Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at Reglement for DSU’s holdturneringer, Bilag 1, er i strid med de EU-retlige regler, herunder særligt artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om arbejdskraftens fri bevægelighed.

 

Link til HB-mødets punkter 12. februar 2017

 

Ultimatum: Fjern reglen eller I bliver stævnet

Af referatet for hovedbestyrelsesmødet kan man læse, at der har været sat en frist fra Mølvigs side til mandag den 13. februar, altså dagen efter HB-mødet i Middelfart.

 

Hvis ikke reglen om begrænset brug af udlændinge blev ændret, ville der blive taget skridt til en stævning og eventuel retssag mod Dansk Skak Union. 

 

DSU: Nix – men debatten er hemmelig

Men hvad mener HB så om sagen?

Ja vi kender holdningen – det er en enig afvisning af kravet. Til gengæld ved vi intet om debatten, for det fremgår også af referatet, at HB-medlemmerne har været lige så enige om, at det er noget man holder for sig selv.

 

I referatet, som også kan læses ved at klikke på den røde linje lidt højere oppe i denne artikel, fremgår det, at der på HB-mødet kom en kort redegørelse fra formand Poul Jacobsen om sagens forløb hidtil.

 

Det blev enstemmigt vedtaget, at forhandlingerne under dette punkt ikke vil blive gengivet i referatet.
 
Efter debatten konkluderede Poul Jacobsen at en enig hovedbestyrelse ikke er indstillet på at ændre udlændingereglen i divisionsturneringen. 

 

Næste skridt, efter at udkastet forvandles til en egentlig stævning, er at DSU må hyre en advokat som på vegne af organisationen møder op i retten i Odense med skriftligt svar, fremgår det.

 

Dilemma: Rovdrift i danske klubber – eller flere udlændinge

Køges Køges 2.divisionshold, der nu hedder Team XtraCon Køge drønede op i 1. division med store sejre: 50 point af 56 mulige blev det til i de syv kampe med blandt andre den norske GM og medtræner for verdensmester Carlsen, Jon Ludvig Hammer, i flere runder på bræt 1.

 

Projektet er sat i gang af Finn Stuhr lokalt i Køge, og i den netop afsluttede sæson blev Køge forstærket med blandt andre Hammer og svenskeren Björn Ahlander, foruden en række stærke danske spillere.

 

Det er her man skal se stævningen give mening for sagsøgeren: Skal man tilføre holdet mere forstærkning, kan man enten drive rovdrift ved at hente flere spillere i danske klubber – eller hente spillere i udlandet. Det er så den sidste mulighed, der umiddelbart ikke kan lade sig gøre.

 

Endnu et eksempel på Henrik Mølvigs indflydelse er, at denne artikel er skrevet i et system der hostes af hans firma, XtraCon.

 

HB-mødet i øvrigt

Der blev også talt om andre emner på HB-mødet.

Det vigtige punkt om Skakbladets fremtid blev udskudt, idet forsamlingen mente, det var rimeligt at de to redaktører, der foreløbig kun er ansat for to numre, fik mulighed for at vise i det mindste den første udgivelse inden man vendte tommelfingeren op eller ned for bladets fortsatte eksistens.

 

Weekenden blev indledt med seminardag om informations/kommunikationspolitikken. Her fik Jakob Aabling-Thomsen HB til at samarbejde i grupper om forskellige spørgsmål, som blandt andet gav det svar, at Facebook-informationerne bør udvides med en side særligt målrettet yngre spillere.

 

Medlems log-in med til at sikre problemfri afstemning

I punkt fem under bilagene glædede formand Poul Jacobsen sig over at afstemningen om årets skakspiller – som Mads Andersen vandt klart – denne gang blev gennemført problemfrit.

 

I modsætning til sidste år, da et svagt teknisk system havde huller, som blev brugt til så kraftig chikane, at afstemningen blev spoleret. Det nye medlems log-in var i 2016-afstemningen med til en smidigere proces.

 

Punkt syv i bilagene har her i slutningen af marts mest historisk interesse, da det er en status over divisionsturneringen, som det hele så ud i januar. I mellemtiden er turneringen færdigspillet.

 

Punkt otte er et indlæg fra Morten Fabrin og 9. hovedkreds om foreslået sammenfald af 1. og 2. divisionernes spilledatoer med ligaen, blandt andet for at undgå lange rejser. Senere trak Fabrin forslaget tilbage, da det ikke nød opbakning. Argumenter for forslaget og indsigelser imod fremgår af referatet, som derfor ikke citeres her.  

 

Medlemstal og nyt fra hovedkredsene

Medlemstallet er faldet en smule. Betalende medlemmer var vi 4050 ved årsskiftet 2016/17. Året før var tallet 4113.

I punkt 14 i bilagene er der også andre medlemstyper, her kan man kun være tilfreds med en fordobling under rubrikken “lyn- og hurtig prøvemedlemmer”, hvor 179 for et år siden nu er oppe på 386.

 

Stadig i punkt 14 om nyt fra hovedkredsene nævnes alt lige fra glæde over en række hurtigskak Grand Prix’er med samlet 200 deltagere, over tanker om inspirationsdage, til gennemførte aktiviteter med det lokale bibliotek – foruden en beklagelse over at der var lagt en skakligadato i en weekend, som ellers næsten siden Nimzowitchs tid har været fredet til et regionalt mesterskab.