HB: Bedre information til nye medlemmer

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

BLW Akdag_vs._Aabling_Thomas_Larsen_foto


Hovedbestyrelsen i Dansk Skak Union har besluttet at opprioritere kommunikation til nye medlemmer.

Det skal blandt andet ske via en ny og enkelt opbygget underside, som skal findes på skak.dk og indeholde svar på de oplagte spørgsmål, som potentielle medlemmer vil stille, når de er kommet ind på hjemmesiden.

(På billedet ses til højre IM Jakob Aabling-Thomsen, under Brønshøj Lang Weekend som han vandt sidste år. Den succes kunne ikke gentages i år, da Jakob stod for gruppearbejdet i samme weekend i Middelfart, som 2017-udgaven af Brønshøjs turnering(Foto Thomas Larsen).  

 

Et hurtigt udvalgsarbejde blev vedtaget, og tidshorisonten er, at der skal kunne tages beslutning i forbindelse med møder i påsken, dels i hovedbestyrelsen, dels på delegeretmødet.

 

Samtidig blev det vedtaget at få oprettet en ny Facebookside i DSU-regi, som særligt er målrettet unge spillere.

 

Et punkt om Skakbladet blev på HB-mødet udskudt.

 

Da de to vikarer på Skakbladet, Jan Løfberg og Lars Schandorff, er næsten færdige med deres første nummer af bladet, blev det besluttet at udskyde en definitiv afgørelse om Skakbladets fremtid til man har set i hvert fald det første af de to aftalte numre.


Unionens regnskab er nu helt færdigt og Skakbladet kan dermed hurtigt komme videre til trykkeriet. 

 

Lørdagen på FU/HB-mødet i Middelfart forløb med seminar og gruppearbejde under ledelse af Jakob Aabling-Thomsen, om hvilke emner der skulle til behandling.

 

Søndag indledtes med debat om en arbejdsgruppe ville være hensigtsmæssig eller om et udvalg ville forsinke beslutningerne.


Der blev for et års tid siden opretttet et udvalg, der skulle tage sig af hjemmesiden, men det er ikke kommet i gang med arbejdet, og DSU-formand Poul Jacobsen mente, man måtte erkende, at der måske er brug for professionel assistance til opgaven.  

 

Divisionsturnering 17/18 er klar med datoer

Datoerne for Divisionsturneringen 2017/2018 blev også besluttet, men først efter en længere drøftelse af retningslinjerne, hvor HB i store træk besluttede at vende tilbage til tidligere praksis med sammenfald mellem LIGA og Divisionsrunder, samt hensyntagen til blandt andet de tyske ligaer.


Der spilles efter følgende plan:  

18.11.2017 Liga runde 1
19.11.2017 Liga runde 2 + Divisioner runde 1
03.12.2017 Liga runde 3 + Divisioner runde 2
17.12.2017 Liga runde 4 + Divisioner runde 3
13.01.2018 Liga runde 5
14.01.2018 Liga runde 6 + Divisioner runde 4
28.01.2018 Divisioner runde 5
11.02.2018 Liga runde 7 + Divisioner runde 6
04.03.2018 Divisioner runde 7 (afslutning)
10.03.2018 Liga runde 8 (fælles afslutning)
11.03.2018 Liga runde 9 (fælles afslutning)


Helt undgå sammenfald med andre begivenheder er ikke muligt, med mindre der skal startes i september.


HB har bestræbt sig på at gøre ulemperne så små som overhovedet muligt ud fra de kalenderoplysninger som var tilgængelige.

 

Flere detaljer om hele mødet følger senere med links til bilag om dagsorden og beslutninger.