Skakbladet på vej – afventer regnskab

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Schandorff -_Nisipeanu

Årets første nummer af Skakbladet er så godt som klar, men der mangler regnskab. Derfor må du lige vente lidt endnu med at modtage det nye makkerpars første fælles nummer. (På billedet fra Politiken Cup 2015 ses til venstre den ene halvdel af redaktørholdet, Lars Schandorff, i kamp mod stormesterkollegaen Nisipeanu.)

 

Som man har kunnet læse her på skak.dk har redaktør Thorbjørn Rosenlund valgt at gå på pension efter næsten 40 år med bladet og mere end 40 år som ansat i Dansk Skak Union.

 

Indtil der er en afklaring af fremtiden for unionens medlemsblad har forretningsudvalget i DSU tilbudt Jan Løfberg og Lars Schandorff at skrive årets to første numre af bladet.

 

Jan Lfberg

 Og her er den anden redaktør på Skakbladet, Jan Løfberg, med sit storværk: 1. bind af biografien om Bent Larsen (foto fra bt.dk)


Skakbladet er som sagt forsinket, og det skyldes ikke de nye folk på posten, men at regnskabet for DSU skal med i årets første nummer. Unionens regnskab er revideret, blot mangler det endelige resultat for Dansk Skaksalg, som skal medtages. Der er ikke andre fornuftige steder at bringe regnskabet, så alle medlemmer har mulighed for at studere tallene inden der skal tages stilling til regnskabet på DSU-delegeretmødet. Det holdes Påskedag, i forbindelse med DM i Rebild.

 

Fra pålidelig kilde forlyder det, at alle artikler til Skakbladet for længst er klar, og at de to skribenter/redaktører glæder sig til at få bladet udgivet.