Lars-Henrik Bech Hansen æresmedlem

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

WP 20160327_19_58_13_Pro_LI 

Dansk Skak Union har udnævnt Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlem.

 

Udnævnelsen skete påskedag, søndag den 27. marts. (Foto Niels-Peter M. Jansen)

 

Bech Hansen har været formand i DSU i seks år fra 2009-15 og tidligere siddet i hovedbestyrelsen og haft tillidshverv i 1. hovedkreds samt en lang række funktioner som dommer både her og internationalt, og Lars Bech – som navnet er i daglig tale – har som international dommer (IA) også været turneringsleder i landsholdsklassen ved det stadig igangværende påskestævne i Svendborg.

 

En af de største indsatser som Lars-Henrik Bech Hansen har ydet er at udvikle og fastholde den succes, som Politiken Cup – fra sommeren 2016 XtraCon Chess Open – har været gennem mange år i sommerperioden. Seneste udgave i 2015 satte rekord med 431 spillere.

 

På billedet overrækker Dansk Skak Unions formand, Poul Jacobsen, beviset til Lars-Henrik Bech Hansen ved stævnefesten. Til venstre i billedet en af hovedarrangørerne ved DM, Niels Højgaard, Sydøstfyn.

 

Hovedbestyrelsens officielle begrundelse for æresmedlemskabet:

“HB har udnævnt tidligere formand Lars-Henrik Bech Hansen til æresmedlem af Dansk Skak Union. Det er begrundet i hans store arbejde for skakken i Danmark.


Ikke mindst som primus motor af Politiken Cup siden 1993. En turnering der har sat Danmark på skakverdenskortet. Både ved Politiken Cup og som arrangør af andre store turneringer har han været med til at hæve kvalitetsniveauet på danske turneringer. Også liveskakken har Lars været med til at udbrede herhjemme, primært via en massiv satsning på det ved Politiken Cup.


På IT-området har han været drivkraft bag udviklingen af nye systemer, der for alvor har bragt DSU ind i det nye årtusinde og et stykke videre med diverse administrative systemer. Lars-Henrik Bech Hansen var formand for DSU i 6 år og har før det siddet i HB i en længere årrække.”