Indkaldelse til delegeretmøde

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

DSU.png 


Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2016

 

   

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Søndag d. 27. marts 2016 kl. 15.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2015 fremlægges

4. Fastsættelse af kontingent

5. Fastsættelse af ratingafgift

6. Indkomne forslag

§ 5, 1. afsnit, 1. punktum:
‘Unionen er organiseret i 9 hovedkredse.’
… foreslås ændret til:
‘Unionen er organiseret i 8 hovedkredse.’

§ 9, 6. afsnit, 1. punktum:
‘Klager til Skaknævnet skal indgives skriftligt inden 3 uger efter,
at klageren har fået meddelelse om den afgørelse, han vil påklage.’
… foreslås ændret til:
‘Klager til Skaknævnet skal indsendes elektronisk inden 3 uger efter,
at klageren har fået meddelelse om den afgørelse, han vil påklage.’

7. Valg af:
a. Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg)
b. To medlemmer af forretningsudvalget (Aage Olsen og Peter Willer Svendsen er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Michael D. F. Sørensen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2017

9. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13.00 og 15:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Poul Jacobsen