Re-lancering af Danbase

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Fra tidligere FU medlem Tom skovgaard har vi modtaget nedenstående nyhed, som vil glæde rigtig mange medlemmer.

Samlingen af danske skakpartier i “Danbase” relanceres nu efter at denne partisamling har ligget i dvale siden omkring 2006. Danbase blev oprindeligt søsat af Eric Bentzen i midten af 1990’erne, og partisamlingen voksede gennem en cirka 10-årig periode med bidrag fra mange bidragsydere i regi af Bentzen’s koordinering.

 
Som det kan læses på hjemmesiden for Danbase er Danbase en samling af danske skakpartier, hvilket omfatter partier spillet af danske skakspillere, dvs. spillere, som repræsenterer Danmark nationalt og internationalt, samt partier spillet i danske skakturneringer. Tilsvarende skakpartidatabaser findes i en række andre lande i dag i forskellig form.
 
Og Danbase relanceres nu i regi af Dansk Skak Union og kan findes på webadressen: www.skakdanbase.dk. Her kan der også læses mere om Danbase. Det er tidligere formand for Dansk Skak Union, Lars-Henrik Bech Hansen, som har taget hånd om at genoplive Danbase i samarbejde med Tom Skovgaard, og den nye Danbase-hjemmeside er udviklet af Jacob Pallesen. Som det vil kunne ses er der gode opslags- og visningsmuligheder såvel som download-muligheder, på den nye side. Team’et bag den nye Danbase håber også at mange vil bidrage med såvel partier og partisamlinger, som korrektioner mht. navne m.m., idet de historiske informationer i mange tilfælde er utilstrækkelige fra de kilder, der foreligger.
 
I denne forbindelse skal også det skakhistoriske arbejde, som udføres af Lars Zwisler, som også bidrager til arbejdet med Danbase, nævnes. Ud over scanningen af de mange årgange af Skakbladet, som er tilgængelige på Dansk Skak Union’s hjemmeside, kan arkiver fra Zwisler’s scanning af klubblade m.m. også findes på Københavns Skak Union’s hjemmeside her: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/ksuarkiv/index.php.
 
Danbase udbygges løbende med såvel historiske skakpartier som partisamlinger fra de turneringer som afholdes i dag. Partierne fra den tidligere Danbase bliver ligeledes gennemgået og lagt i den nye Danbase efterhånden.
 
Læs mere på Danbase-hjemmesiden her: www.skakdanbase.dk