Søges: Ny seniorchef

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

bent soerensen
Dansk Skak Unions seniorchef gennem 9 år Bent Sørensen har besluttet at stoppe. Derfor søger vi en ny seniorchef. (foto af den afgående seniorchef og i øvrigt nuværende DM i gruppen 65+, Bent Sørensen. Foto: Thomas Vestergård.)

Seniorskak henvender sig til de to aldersgrupper, 50+ og 65+.
Seniorchefens opgaver er
i) At fremme høj aktivitet blandt seniorer af såvel høj styrke som blandt bredden.
ii) At informere om seniorturneringer i Danmark og i udlandet.
iii) At bidrage til at arrangere turneringer, hvor seniorhensyn vejer tungt.
iv) At sørge for at der årligt arrangeres Danmarksmesterskaber.
v) At sikre deltagelse i holdturneringer i udlandet
vi) At aflægge en årsberetning til HB, der indeholder regnskab og budget for året efter, samt tanker om anvendelsen af seniorkontoens midler.
vii) At udtale sig om seniorskak til HB.
Chefen har en konto
Seniorkontoen er for tiden på 45.000 kr. årligt. Seniorchefen har dispositionsretten. Dog under hensyntagen til pkt. vi).
Der er en seniorkomité på 4 medlemmer ud over seniorchefen. Komiteen er rådgivende over for seniorchefen.
Vi søger en chef med visioner for den fremtidige seniorskak.
Yderligere oplysninger kan hentes hos DSU formanden Poul Jacobsen
Eller seniorchef Bent Sørensen  bents2064@gmail.com  98257406/21451807
Det er et ulønnet job med muligheder for at få dækket omkostninger.
Ansøgningsfrist: 30.04.2016
Ansøgning sendes til formanden Poul Jacobsen  formand@skak.dk
På vegne af HB
Poul Jacobsen