Nyt fra HB-mødet 29.november 2015

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Så er der referat fra HB-mødet den 29.november. Det kan i sin fulde længde og med alle bilag senere findes på skak.dk under fanebladet “Dansk Skak Union”, ind under “møder mv.” og så vælg “Hovedbestyrelsesmøder 2015”.

 

Udvikling eller afvikling

Emnerne er især et punkt i forbindelse med HB-mødet, hvor Bjarne Jensen holdt et oplæg med udviklingsmuligheder om hvordan unionen kan skaffe flere medlemmer. Antallet af medlemmer nærmer sig 4.000 og den udvikling må vendes.

 

Der er flere interessante ideer, og unionens medlemmer opfordres til at læse oplægget og gøre sig tanker om hvordan klubber, kredse, tænketank og medlemmer kan hjælpe.

Bjarne Jensen er i øvrigt selv medlem af “Tænketanken” og spiller for Viby Skakklub.

 

Kontingentforhøjelse?

En kontingentforhøjelse kan ventes i løbet af 2016; det bliver især breddeskakken, der vil nyde godt af det, idet der ud fra regnskaberne kan læses at der nu bruges cirka 500.000 på eliteskak, og omkring 200.000 på breddeskakken.

 

Landshold

En status fra landstræner Lars Schandorff redegjorde for tankerne omkring udtagelsen af holdet i åben række til EM.

 

Her understreger Schandorff, at det er vigtigt man som landstræner både opererer konkret, men også tænker lidt længere frem. Det var begrundelsen for at landstræneren efter afbud fra flere af de førende stormestre valgte at give flere pladser til nogle af de store talenter.

 

– Vi er nødt til at komme i gang med et generationsskifte herhjemme, og det her var efter min mening en gylden mulighed, skriver Lars Schandorff blandt andet.

 

Divison, live, rating mv.

Hvad divisionsturneringen angår var det ønskeligt med mere livedækning. Eksempler på manglende dækning af flere vigtige matcher i XtraCon-Skakligaen blev nævnt.

 

Et forslag fra 6.HK om at fjerne den nedre ratinggrænse på 1000 blev lagt frem på mødet. Det blev udskudt til næste HB-møde, hvor der skal foreligge et forslag med de nødvendige ændringer af reglerne.

 

Ændringer og tilføjelser

På grund af sammenlægningen af 4. og 5. hovedkreds til “Sydjysk Hovedkreds” har det været nødvendigt med en ændring i afsnit 1 i Skakhåndbogen. Og i forbindelse med ungdomsarbejdet har det været nødvendigt med tilføjelser om eksempelvis Ungdoms-Grand Prix.

 

Der er masser af interessant skakpolitisk læsestof, og man skal ikke lade sig afskrække af at udtrykket “referat fra HB-møde” umiddelbart ikke lyder som det mest sexede… som man siger på nudansk.

 

Alle bilag m.m. finder du her.