Dommerforening igen med hjemmeside

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

Dansk Skakdommerforening har nu fået gang i sin hjemmeside.

Efter at hjemmesiden har ligget i dvale i et par år er det lykkedes at få den i gang igen. De første skrifter er lagt ud, og efterhånden som vi får dem ajourført i henhold til de nyeste versioner af reglementerne, vil de allerfleste af foreningens skrifter blive tilgængelige for medlemmerne, og nye skrifter om aktuelle emner vil blive udarbejdede.

Det er også planen at man via hjemmesiden kan blive orienteret om planlagte ændringer i skakspillets regler og at man kan kommentere på forslagene således at foreningen kan forsøge at få indflydelse på ændringerne ved henvendesle til FIDEs regelkommission. De næste ændringer i reglerne forventes at træde i kraft pr 1. juli 2017, så de skal vedtages i løbet af det kommende år.

Foreningen håber med den nye hjemmeside at kunne få fat i mange af Danmarks skakdommere og turneringsarrangører.Link til skakdommerforeningen

Hjemmesidens adresse er: www.skakdommer.dk og der linkes til den fra Dansk Skak Unions hjemmeside.

På Foreningens vegne

Vagn Lauritzen