Efterlysning af FU kandidater

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Som vi tidligere har skrevet her på siden, genopstiller formand Lars-Henrik Bech Hansen og Tom Skovgaard ikke til forretningsudvalget på delegeretmødet søndag den 5. april kl. 15.15 ved påskens DM-stævne i Svendborg.

 

Poul Jacobsen skriver på vegne af det resterende FU følgende:

 

Lørdag den 7. marts meddelte DSU’s formand Lars-Henrik Bech Hansen at han ikke genopstiller til formandsposten på det kommende delegeretmøde. FU medlem Tom Skovgaard genopstiller heller ikke. Der kommer således til at mangle 2 personer i FU, og medlemmer som måtte være interesserede i at prøve sig selv af i denne funktion, inviteres til at henvende sig til FU herom. 

Med ganske kort tid frem til delegeretmødets afholdelse er der ikke megen tid til at interesserede kandidater til de ledige poster har mulighed for at henvende sig til alle unionens medlemmer.

For at man kan introducere sig som kandidat tilbyder DSU derfor at man kort kan præsentere sig selv og sit valgbudskab på unionens hjemmeside. Denne mulighed gælder naturligvis uanset om man vil kandidere til formandsposten eller som menigt FU medlem.

 

Det skal understreges at det ikke er en betingelse for valg at man meddeler sig via www.skak.dk, men vi opfordrer til det, så de delegerede så vidt muligt kan forberede sig og stemme om kendte kandidater.

 

DSU ser gerne ansøgere med særlig interesse for ungdomsskak og eller organisationsstrukturer og generel lyst til at tage fat om de mange forskelligartede opgaver ledelsen af en landsorganisation indebærer.

 

De resterende FU medlemmer indstiller Poul Jacobsen som kandidat til formandsposten.

 

Poul Jacobsen har som ballast mange års erfaringer med forskelligartet organisatorisk arbejde i unionens regi, DM arrangør, International dommer, klubformand, hovedkredskasserer, hovedkredsformand og HB medlem, og de seneste 3 år som medlem af unionens forretningsudvalg, så der er et bredt erfaringsgrundlag om såvel de administrative som politiske opgaver der skal løses.

 

poul jacobsen

Poul Jacobsen – kandidat til formandsposten (foto: Yvonne Nagel)
 

De senere års udvikling af nye IT systemer til Unionen skal naturligvis fortsætte, og naturligvis fortsat udvikles og forbedres i det omfang det er hensigtsmæssigt. De kommende år vil byde på flere udfordringer og forsøg på at få gang i medlemsudviklingen, initiativer som meget gerne må udspringe af gode ideer fra alle hjørner af unionen. Jeg ser det endvidere som en vigtig opgave at ændre organisationens måde at arbejde og agere på, så det fremover bliver mere attraktivt at yde en indsats for fællesskabet, uanset om man bidrager som FU medlem eller på en af vore mange andre frivillige lederfunktioner.

 

Forholdet til Dansk Skoleskak skal normaliseres. Vi ser heldigvis en masse succeshistorier, hvor der opstår nye skoleskakklubber, ofte med en leder, der er medlem af DSU. De seneste mange år har vi helt på topplan i DSU og Dansk Skoleskak haft svært ved at finde det konstruktive samarbejde, som helt åbenlyst fungerer længere nede i begge organisationer. Jeg vil som formand invitere til at få dette samarbejde til at fungere også i toppen af vore organisationer. Vi har helt klart en masse fælles interesser, så de positive effekter ved et bedre samarbejde, er vi efter min mening forpligtede til at samle op.

 

Som noget nyt foreslår jeg oprettelse af en tænketank, som skal have til opgave at udvikle nye ideer til DSU. Formålet med dette er, at skabe et forum hvor der er fokus på og tid til ideudvikling, uden at de gode idéer drukner og forsvinder i dagligdagens pressende pligtopgaver.

 

Udvalget skal formaliseres, og have adgang til at præsentere sine idéer og overvejelser for hovedbestyrelsen og Unionens medlemmer. Udvalget skal endvidere have kompetence til at gå i dialog med aftalte eksterne samarbejdspartnere på unionens vegne.

 

Tim Bjerre har tilbudt sin ekspertise og arbejdskraft inden for disse områder, og stiller sig gerne i spidsen for arbejdet i en sådan tænketank. Det er tanken at tænketanken skal have 3-5 medlemmer og der er allerede dialog med et par kandidater.

 

Dette og forhåbentlig mange andre gode forslag fra alle der bekymrer sig om vores fælles hobbys velbefindende tror jeg på kan bringe os godt videre – jeg agter i hvert fald at give plads til at de gode idéer diskuteres og afprøves.

 

På vegne af det fortsættende FU

Poul Jacobsen