Fristforlængelse i Divisionsturnering

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Divisionsturneringsleder Brian Lorentzen skriver til hjemmesiden:

Fristforlængelse
Grundet de systemmæssige udfordringer som vi pt. oplever, forlænges fristen for indsendelse af styrkelister m.v. fra den 16. oktober til den 19. oktober.
 

Håber at der er fundet en løsning til den tid.
 

Jeg vil bede alle klubber om også for en sikkerheds skyld at sende den korrekte styrkeliste til mig på divisionsturnering@skak.dk

Brian Lorentzen

Hjemmeside: www.divisionsskak.dk

 

Flere af hovedkredsene benytter samme system til de lokale holdturneringer, som Divisionsturneringen bruger. Disse hovedkredse oplever lige pt. de samme tekniske udfordringer, der forhåbentlig snart finder sin løsning.

 

pokal divisionsskak