Kort delegeretmøde

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Dansk Skak Unions delegeretmøde blev det korteste i mange år, da både formandens beretning og kassererens regnskabsfremlæggelse, blev godkendt uden at nogen fra forsamlingen havde ønsket ordet til uddybende spørgsmål.

Alle 3 kandidater til FU, der var på valg: René Baarup-Christensen, Poul Jacobsen og Aage Olsen, blev genvalgt uden modkandidater.

Der er endnu ikke fundet en arrangør af DM 2015, interesserede kan henvende sig til formanden inden 1. juni.

Dirigent Steen Juul Mortensen kunne allerede kl. 16.00 sammen med forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for unionen.

 

fu2014
FU. Bagerst fra venstre Tom Skovgaard, René Baarup-Christensen og Poul Jacobsen. Forrest Aage Olsen og Lars-Henrik Bech Hansen. (foto: thv)