100 års jubilæum i Hørsholm

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Søndag den 13. januar var det 100 år siden, at Hørsholm Skakklub blev stiften. I den anledning har www.skak.dk modtaget følgende indlæg.

 

Af Anders Bork Hansen

100 års jubilæum for skak i Hørsholm
I anledning af 100-års dagen for stiftelsen af Hørsholm Skakklub er klubbens arkiver blevet åbnet, og det viste sige at rumme både sjove og tankevækkende vidnesbyrd om årene, der er gået.

 

En række af byens spidser anført af birkefuldmægtig Glarbo satte sig for 100 år siden for at danne en skakforening, og 14 medlemmer betaler 13. januar 1913 kr. 2,00 i indskud og derpå 50 øre om måneden i kontingent, hvilket efter datidens målestok har været en ikke ubetydelig betaling. Medlemmernes titler fremgår af protokollen, og det er tydeligt, at der ikke er tale om nogen arbejderskakklub. Snarere en loge for byens førende erhvervsdrivende og embedsmænd, hvor der spilles skak.

 

horsholm hotel
Foto af et postkort, hvor man t.v. ser Hørsholm Hotel, hvor klubben blev stiftet. Lige bagved kan anes den tilhørende hestestald og allerbagest Hørsholm Mølle. Fotografen har stået på Ridebanen. Fotoet er uden år, men det har cirka set sådan ud i 1913. Foto fra Hørsholm Museum.

Skakspillet vandt stor udbredelse i Danmark i starten af 1900-tallet, og Hørsholm Skakklub voksede i årene, der kom.

Hørsholm Skakklub har fra starten haft tradition for at være en udadvendt klub. Det startede allerede i årene mellem de to verdenskrige, hvor der spilledes holdkampe mod Nordsjællandske og Københavnske skakklubber. Disse kampe var hyppige og omtales detaljeret i protokollerne – og stadig med angivelse af titler og efternavn på spillerne.

 

I disse år var det et scoop for klubben, da en af datidens mest markante fornyere af skakspillet Aron Nimzowitsch gæstede klubben i 1924. Nimzowitsch var født i Letland men flygtede til Danmark efter 1. verdenskrig og revolutionen i Rusland.

I 1939 blev der dannet en arbejderskakklub i Usserød – DANICA- men allerede året efter slog man sig sammen med Hørsholm. Klubben måtte under besættelsen erkende, at spærretiden begrænsede mulighederne for at mødes over et parti skak på klubaftenerne. Derfor spaltedes klubben i to: Én klub holdt til i Hørsholm og én klub i Rungsted. Efter krigen fandt man hurtigt sammen igen.

Under den kolde krig blev det populært at spille skakpartier ved anvendelse af telegraf, hvor enkeltpersoner eller hold sendte træk over lange afstande via telegrammer. I USA medfødte det, at en amerikansk stormester blev arresteret og anklaget for spionage, da efterretningstjenesten opsnappede kodede meddelelser til og fra Moskva. Det viste sig dog, at der var tale om uskyldige skaktræk og anklagerne bortfaldt.

Hørsholm Skakklub anvendte selv samme fremgangsmåde efter krigen og spillede flere turneringspartier mod klubber i udlandet. Således bragte de lokale dagblade eksempelvis fyldige referater af disse holdpartier.

Op gennem det 20. århundrede nød skakspillet stor anseelse og udbredelse i Rusland og senere Sovjetunionen. I Danmark var mange klubber under den kolde krig således opdelt i, om de var arbejderskakklubber eller borgerlige. Man kunne fristes til at kalde skak for ‘mental kampsport for fredelige mennesker’, og klubbens gamle atmosfære af borgerlig loge er i dag afløst af en meget mere uhøjtidelig og uformel atmosfære. Der er med andre ord plads til alle.

Skakspillere har altid forstået at udbytte den nyeste teknologi, og medlemmerne af Hørsholm Skakklub har i dette årtusind spillet ’live’ partier mod stormestre i både Rusland og Polen, hvor trækkene er blevet transmitteret online via et skakbræt på internettet – med mulighed for, at
tilskuere fra hele verden kunne kigge med og kommentere. Denne form for tilskuer til et skakparti kaldes en ’ugle’, og disse ugler er nu flyttet med teknologien ud på Internettet.

Klubben holdt i 2008 en international skakturnering med deltagelse af Danmarkshistoriens måske stærkeste stormester Peter Heine Nielsen, som er træner og sparringspartner for den regerende verdensmester Anand. Turneringen som blev omtalt i ind- og udland havde prominent besøg af den russiske ambassadør, der sammen med Hørsholms viceborgmester åbnede turneringen.

horsholm2

Fra venstre sekretær for den russiske ambassadør Marina Emelyansteva, turneringsarrangør Anders Bork Hansen, sponsor Morten Poulsen, den russiske ambassadør Teymuraz Ramishvili samt Hørsholms daværende viceborgmester Isabella Meyer. Foto: Hørsholm Skakklub

I dag er Hørsholm Skakklub slået sammen med Birkerød Skakklub under navnet Sjælsø Skakklub, og der er i skrivende stund 38 medlemmer. Klubben holder fortsat fanen højt og klubbens stærkeste spiller er stormester Sergey Klimov, der er bosat i St. Petersborg. Han træner klubbens spillere via Internettet og flyver til Danmark én gang om året for at holde foredrag og spille et parti på klubbens 1. hold, som deltager i 2. division i Dansk Skakunions holdturnering.

 

sergey klimov_henriksen

GM Sergey Klimov og Palle Henriksen hilser på hinanden ved Sergeys besøg i klubben i 2008. Foto: Bent Caspersen

100-året vil blive markeret med en række festlige og skaklige begivenheder gennem 2013. Og d. 14. januar besøger Danmarks nykårede verdensmester i seniorskak Jens Kristiansen klubben, hvor han vil holde foredrag og spille simultan. Interesserede er velkommen til at møde op på Kammerrådensvej 15 i Hørsholm mandag d. 14. januar 2013 kl. 19:00. Tilmelding ved henvendelse til klubbens formand.

Nærmere information på www.fribonden.dk eller ved henvendelse til klubbens formand Jesper Nielsen på tlf. 60 63 81 44.