Delegeretmødet 2012

Delegeretmødet på Konventum i Helsingør varede kun 1½ time. Dirigent Steen Juul Mortensen havde en nem opgave, udover formand Lars-Henrik Bech Hansen og kasserer René Baarup-Christensen, var der kun 4 medlemmer, der ønskede ordet undet delegeretmødet.


Delegeretmødet 2012 (foto: thv)

Nye medlemmer af FU blev Ivan Madsen og Poul Jakobsen.


Det nyvalgte FU. Forrest fra venstre Poul Jakobsen, Lars-Henrik Bech Hansen og Ivan Madsen. Bagerst Tom Skovgaard og René Baarup-Christensen. (foto: thv)