Dansk Skakhistorie

Ved en komsammen i en anden sammenhæng, hvor der var mange skakspillere samlet, kom samtalen ind på gamle radio- og tv-udsendelser om skak.

Bl.a. kunne flere huske et opvisningsparti mellem Bent Larsen og Bobby Fischer, spillet i København i 1962. Partiet blev bragt både i radioen og fjernsynet. Hvis disse bånd stadig eksisterer, har de en helt unik historisk værdi.

I 1970erne hed Danmarks Radios skakmedarbejder Palle Arleth. Mange af de råbånd, der lå til grund for radioudsendelserne, eksisterer stadig og er bl.a. arkiveret på Statsbiblioteket i Århus. Selve udsendelserne er efter alt at dømme ikke gemt.

En del af materialet er blevet digitaliseret af Lars Zwisler og lagt på Internettet af Flemming K. Jensen i 2004 som desktop-præsentationer. Flemming K. Jensen har understøttet radiobåndene med en grafisk fremstilling af partiet, så partiet kan ses direkte på nettet. Hjemmesiden findes her: www.fkj.dk/chess

Arleths afløser som DRs skakmedarbejder, Jens Kristiansen, fortæller, at fra 1980 til 1983 fik han ordrer til at genbruge råbåndene til radioudsendelserne, hvorfor de desværre ikke eksisterer mere.

Hos Leo Rix, der var producer på udsendelserne, er et arkiv over en del skakudsendelser dog bevaret på kassettebånd; men er aldrig blevet digitaliseret. En oplagt opgave for en it-kyndig.

Jeg har lovet at oprettet en slags interessegruppe, der kan samle de gode kræfter, der har interesse, viden og/eller arbejdskraft, til at bevare dansk skakhistorie for eftertiden. I første omgang kan man sende mig en mail på webmaster@skak.dk og komme med på en mailingliste eller bare tilkendegive sin interesse.

Om denne mailingliste udmunder i stiftelsen af ”Dansk Skakhistorisk Selskab”, en hjemmeside eller bare en uformel gruppe, der ønsker at finde og bevare historiske optagelser og tv-bånd, må fremtiden vise.