DSU søger Ungdomslandstræner

Stillingsopslag
Dansk Skak Union søger en ungdomslandstræner, som kan tiltræde 1. januar 2011. Arbejdet som ungdomslandstræner er beskrevet i kommissoriet, som kan ses som bilag til dette stillingsopslag. Arbejdet vil blive aflønnet med 2.500 kr. pr. måned, og ansættelsen aftales for et kalenderår ad gangen, dvs. i første omgang for 2011. Begge parter vil dog med et varsel på 1 md. kunne opsige samarbejdet.

Ungdomslandstræneren ansættes under DSU’s hovedbestyrelse (HB), med daglig reference til DSU’s Forretningsudvalg (FU). Ungdomslandstræneren er automatisk også deltager i FU’s eliteudvalg, og ungdomslandstræneren vil således i det løbende arbejde sparre med FU og med FU’s eliteudvalg.

Ansøgning om stillingen som DSU’s ungdomslandstræner skal fremsendes senest søndag d. 28. november kl. 23.59 til fu@skak.dk, stilet til “DSU’s Forretningsudvalg”.

Ansøgningen skal indeholde:
– Ansøgerens navn, adresse og øvrige relevante persondata
– Skaklig baggrund, styrke og ambitioner – såvel spillemæssigt som trænermæssigt
– Erfaring med ungdomstræning, såvel skakligt som mht. planlægning og kommunikation med parter såsom forældre, klubber og de unge spillere selv
– En kort beskrivelse af ansøgerens begrundelse for at søge stillingen samt tanker om arbejdet som ungdomslandstræner

Ansøgeren skal være parat til at komme til samtale hos DSU i december måned mhp. ansættelse.

Spørgsmål kan rettes til Tom Skovgaard. E-mail: udvikling@skak.dk.