Tag stilling – rettelse

Skakbladets redaktør har bedt mig bringe følgende rettelse:


Af Thorbjørn Rosenlund:

Skakbladet nr. 1, 2010 bringer ved en teknisk fejl i redaktionen samme ni diagrammer i Tag stilling som i nr. 2, 2009. De anførte løsninger svarer derfor til et opgavesæt, som endnu ikke er bragt i bladet.

For at rede trådene ud har vi lagt begge opgavesæt her på dsu.dk:

Tag stilling, Skakbladet nr. 2, 2009, opgaver 

Tag stilling, Skakbladet nr. 2, 2009, løsninger 

Tag stilling, Skakbladet nr. 1, 2010, opgaver

Tag stilling, Skakbladet nr. 1, 2010, løsninger

Skakbladets redaktion beklager – og korrigerer naturligvis også opgavesættene i næste nummer af bladet.