Nyt fra Hovedbestyrelsen

Dansk Skak Union har i dag holdt Hovedbestyrelsesmøde, og jeg vil lige kort fortælle om mødet.

Beslutninger omkring Divisionsturneringen
Det blev besluttet at bevare 1 timesreglen angående fremmøde, så man må komme for sent uden at blive dømt som taber.
Muligheden for at indsætte reserver efter kampstart blev afskaffet.
Programmet for Divisionsturneringen blev godkendt.

DM 2010 bliver i Hillerød
DM bliver spillet som 10 mands gruppe alle mod alle, Junior DM 2009, Mads Andersen, inviteres på den ledige plads til vinderen af kandidatklassen.
DM arrangørerne får et wildcard til Kandidatklassen.
Øvrige grupper ved DM blev givet fri, så de kreative arrangører af DM selv kan tilrettelægge turneringen. 

Andet
EM-holdet, der skal til Serbien i oktober, bliver Lars Bo Hansen, Sune Berg Hansen, Allan Stig Rasmussen, Lars Schandorff og Jacob Vang Glud.

Samarbejdet mellem 6., 7. og 9. HK blev bekræftet og fik fuld opbakning i HB.

Der er indgået en samarbejdsaftale med E-skak (www.eskak.dk).

Der blev nedsat en række udvalg.

Betænkningstiden ved Senior-DM blev ændret.

Det blev besluttet at der fremover er 4 møder i HB årligt. Næste HB-møde er den 15. november.

Fremdriften i arbejdet omkring skakserveren blev gennemgået og det blev besluttet at få fat på flere administratorer samt at sætte turbo på turneringsafviklingen.

Forslag til budget for 2010 blev fremlagt, det bliver behandlet på HB-mødet i november. Der vil blive øget fokus på internationale turneringer og øget fokus på aktiv pressedækning.