Det seneste HB-møde

Referat af hovedbestyrelsesmødet den 31. august 2008 kan læses og downloades fra det elektroniske arkiv på www.dsu.dk.

Mødets dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 21. marts 2008
2. Godkendelse af referat af Delegeretmødet den 23. marts 2008
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Medlemskampagne og skakserver
5. Divisionsturneringen
a)      Reglementsforslag
b)      Turneringsplan for 2008/9
c)      Sponsornavn på Skakligaen
6. DM-reglementer
a)      Landsholdsklassen
b)      Øvrige grupper
7. Økonomi
a)      Unionens budget for 2008/9
b)      Regnskab for Dansk Skaksalg ApS 2007
8. Tid og sted for næste møde
9. Eventuelt

Det fulde referat med bilag findes på:

http://www.dsu.dk/index.php?id=294