Stillingsopslag

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Forretningsudvalget og Skaksalgets bestyrelse har med stor beklagelse den 21. september modtaget en opsigelse fra Steffen Pedersen i hans ansættelser som leder af Dansk Skaksalg ApS, og som nyhedsredaktør og sekretær i Unionen.

Opsigelsen er begrundet i, at Steffen har fået andet arbejde, som han starter i fra den 1. november. I henhold til kontrakten og Steffens ønske sker fratrædelsen med virkning fra den 31. oktober 2008. Steffen har klart ytret, at han ønsker at bidrage til en så let og gnidningsfri overdragelse for Unionen og de(n) nye i stillingerne som muligt.

Jeg skal på Dansk Skak Unions vegne takke Steffen Pedersen for en dygtig og samvittighedsfuld indsats i de år han har bestridt jobbet som nyhedsredaktør på dsu.dk, og den desværre ret så korte periode han har bestridt jobbet som leder af Dansk Skaksalg ApS mv. Steffen ønskes held og lykke i sit fremtidige virke – også ved skakbrættet!

Det bemærkes, at stillingerne kan søges enkeltvis eller samlet, alt efter ansøgerens ønsker og kompetencer.

Grundet den korte opsigelsesperiode er det besluttet ikke at vente på annoncering i Skakbladet, hvorfor jeg skal bede Unionens medlemmer om at bidrage til at viderebringe stillingsopslagene til eventuelt interesserede. Opslagene vil ud over et fast opslag her på www.dsu.dk også blive udsendt til opslag i alle Unionens klubber.

På Dansk Skaksalgs og Dansk Skak Unions vegne
Erik Søbjerg


Stillingsopslag:

Dansk Skaksalg ApS

Nyhedsredaktør og Presseansvarlig