Skaknævnet afviser protest fra DM

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Oprykningen til Landsholdsklassen 2006 skal afgøres i en omkamp mellem de seks spillere, der delte den pointsmæssige førsteplads i påskens Kandidatklasse. Det står fast, efter at Dansk Skak Unions højeste appelinstans, Skaknævnet, med dommerstemmerne 2-1 har afvist en protest fra Thorbjørn Bromann, som ved turneringens afslutning blev officielt udråbt som vinder på korrektion.
Under DM var det opfattelsen blandt deltagere og turneringsledere, at oprykningsretten i tilfælde af ligestilling skulle afgøres ved korrektion, men Ifølge Dansk Skak Unions forretningsudvalg burde reglerne dog i stedet være tolket sådan, at der skulle spilles omkamp ved ligestilling i point, hvorfor Bromann blev frataget oprykningen.
Det fremgår af Skaknævnets kendelse, at reglementets hensigt bør tydeliggøres, og at der i nævnet har været divergerende synspunkter på vægtning af juraen i forhold til sportslighed – eller med mindretalsudtalelsens ord: almindelig anstændighed.

Læs hele kendelsen

De seks, der skal spille omkamp, er: Thorbjørn Bromann, Daniel V. Pedersen, Henrik Holmsgaard, Bjørn Brinck-Claussen, Stefan Christensen og Halfdan Kongsted.