Nyt fra HB-mødet

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret
HB-mødet den 29. august 2005 rummede bl.a. følgende beslutninger og nyheder, som senere vil blive uddybet i det officielle referat:
  
  • DM 2006 afholdes på Hotel Hvide Hus i Aalborg, med Aalborg Skakforening som arrangør.
  • Landsholdsklassen skifter turneringssystem til det nyopfundne Gladiatorskak turneringssystem, hvor alle-mod-alle turneringssystemet kombineres med elementer af KO-systemet. Detaljerne vil følge senere.
  • Børneattester er ikke pt. et lovkrav til klubber under Dansk Skak Union, men Unionen anbefaler sine klubber at indhente disse attester på ledere som har kontakt med spillere under 15 år. Unionen vil i de tilfælde hvor den udbetaler midler i forbindelse med juniorinstruktørordningen kræve dokumentation for, at der er indhentet attester på juniorlederne i de pågældende klubber. Der vil senere følge en nærmere redegørelse og vejledning for klubber og hovedkredse i den anledning.
  • Divisionsturneringens spilleplan blev godkendt uden ændringer i forhold til det oprindelige udkast.
  • Lars Bech Hansen, der repræsenterede Unionen ved FIDEs netop afholdte kongres i Dresden, kunne med glæde meddele at Davor Palo officielt er udnævnt til GM, Jacob Aagaard er udnævnt til GM betinget af at han opnår 2500 i rating, Christian Kyndel Pedersen er udnævnt til IM, og at Lars Johansen er udnævnt til IA. Lars Bech Hansen blev selv tildelt den nye titel som International Organizer (IO).
  • HB blev på mødet desuden for første gang præsenteret for et forslag til en decideret medlemskampagne, fra et professionelt firma.
  • Unionens budget for 2006 blev vedtaget.
Erik Søbjerg