Udnyttelse af skak-medieomtale

Mange har nok bemærket den fine omtale skak har fået den 26/6 ved læge og hjerneforsker Kjeld Fredens. Det blev også nævnt her på siden som en nyhed den 28/6.

Fredens’ udtalelse påpegede at skak og andre brætspil kunne have en gavnlig indvirkning på børns intellektuelle udvikling, og det var uddybet vældig godt. Udtalelsen stod at læse i Politiken og en række andre medier. De fleste artikler var ledsaget af fine billeder af skakspillende børn.

Det er jo et forhold, vi skakfolk har været overbevist om i mange år og har fremhævet, når vi skulle gøre reklame for spillet. Men det er første gang, at det bekræftes så markant fra videnskabelig side.

Jeg vil hermed opfordre klubberne til at bruge den aktuelle omtale til et fremstød overfor især fritidsordninger og fritidsklubber.

Konkret kunne det ske ved:

  • udskrift af artiklen + klubinfo-materiale + følgebrev sendes til lokale fritidsordninger eller fri-tidsklubber med tilbud om at skakklubben aflægger besøg og laver en skak seance
  • telefonisk kontakt evt. efter udsendelse af ovennævnte
  • besøg med skakindslag (undervisning, simultan, opgaver o.l.)
  • hjælp til institutionen med at køre en skakturnering
  • indlæg på en forældreaften
  • udlån/donation af materiel og bøger

Det er klart, at man må være i stand til at følge kontakten op, hvis institutionerne viser interesse. Jeg finder det ligeledes vigtigt, at vi tager initiativet nu, mens medieomtalen er i frisk erindring.

Artiklen fra Politiken er især brugbar, idet den har et meget flot billede af Magnus Carlsen. Udskrift af artiklen kan laves fra nettet på  http://www.politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=384608.

Vi har i forretningsudvalget lavet et udkast til et ”sælgende” følgebrev, som kan kopieres og tilpasses af klubberne. Et eksempel til brug for fritidsordninger og et for fritidsklubber er vedhæftet med links til denne nyhed. Skakindslagene bør være tilpasset den type institution man henvender sig til. Er der spørgsmål og kommentarer i øvrigt, så kontakt klubforhold@skak.dk. Jeg vil også gerne høre om konkrete erfaringer med en sådan kampagne, som evt. kan publiceres på idekataloget.

Eksempler på følgebreve:

 Til fritidsordning

 Til fritidsklubber