Udtagelseskriterier for kvindeholdet til OL 2006

I forlængelse af diskussionen efter udtagelsesproceduren ved det seneste OL og de kommentarer, der siden kom i den forbindelse, har FU besluttet at anvende følgende kriterier for deltagelse ved OL 2006 i kvinderækken:

  • For at kunne udtages skal spilleren have spillet minimum 10 ratede partier indenfor 12 måneder inden udtagelsesdatoen. Unionen kan vælge at reservere en plads til en talentfuld juniorspiller. Udtagelsen sker efter dansk rating 3 måneder inden OL. Udtagelsen sker på baggrund af de danske ratingtal på udtagelsesdatoen.

I 2006 afvikles OL allerede fra den 20. maj, og udtagelsesdatoen bliver derfor den 20. februar 2006.

Der er ikke sat noget minimumskrav til deltagernes ratingtal, men som det gælder i både åben række og kvinderækken er forudsætningen for, at der sendes et hold, at HB vælger at budgettere med deltagelse. I den forbindelse spiller holdenes samlede styrke naturligvis ind.
 

På Forretningsudvalgets vegne

Erik Søbjerg