Seniorudvalgets årsmøde 2016

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

 

bent soerensen
Ved årets senior-DM fører IM Bjørn Brinck-Claussen og FM Jørgen Jørgensen gruppen 65+ begge med 4,5 af 5. De to mødes i sjette og næstsidste runde fredag.
Derefter følger tre spillere med hver 4: Bent Sørensen, Henning Nielsen og Jens Kølbæk. (Arkivfoto af Bent Sørensen, der ønsker afløsning på posten som seniorchef.)
I gruppe 50+ har sidste års mester Per Stentebjerg-Hansen 4,5 og møder i næstsidste runde Jan Nordenbæk med 4. Også Peter Larsen har 4 point.
Seniorernes årsmøde
Seniorkomiteen, der er et rådgivende udvalg, holdt årsmøde i forbindelse med senior-DM i Køge onsdag den 24. februar 2016.
Bestyrelsen for komiteen har i ni år haft Bent Sørensen som formand, og han meddelte på mødet, at han ønsker at stoppe, når en afløser er fundet.
Per Holst og Ove Matras var på valg til bestyrelsen. Begge genvalgt uden modkandidater. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Karl Posselt (sekretær) og Jan Bauner.
Foruden bestyrelsen var en halv snes seniorer med i spillermødet med tre punkter: Formandens beretning, valg og eventuelt.
God deltagelse ved senior-DM
Bent Sørensen glædede sig over den pæne deltagelse ved det netop igangværende senior-DM med omkring 70 deltagere fordelt på to grupper. Og denne gang mange fra Sjælland og Hovedstaden og mange nye.
En af arrangørerne, Peter Stuhr, bemærkede at netop Køge som spillested har betydet deltagere fra Lolland. Spillere, som måske ville synes der var for langt til København.
Der var lidt snak om mulige spillesteder. Turneringen “flytter rundt i landet”, men der er ikke endnu tilbud om at arrangere næste år.
Det gælder også hurtig-DM, der er det også muligt at byde ind hvis klubber ønsker at arrangere til efteråret.
Tilskudsmuligheder
Udvalget har en pose penge til internationale turneringer. Der kan man søge om tilskud individuelt til NM, EM og VM. Der var lidt drøftelse om pengene skulle gå til indskud eller muligvis også delvis dækning af billetten.
Hold-EM i Grækenland i april.
Individuelt EM i Armenien i juni.
Individuelt NM i Finland i oktober.
Især til Yerevan, Armenien, kunne det være belejligt med tilskud, anførte Pouelsten Holm Grabow.
Indbydelserne til turneringerne findes på seniorsiden.
Aljechin, hurtigskakrating og kalendersnak
Forskellige nye muligheder for spillesteder som kroer, højskoler og kaserner blev nævnt, og kræver i alle tilfælde grundigere undersøgelser i forhold til plads, pris, transport mv.
Jan Bauner ville gerne vide, i tilfælde af at der skal spilles på en militær kaserne, om man så må bruge Aljechin-kanon! (Et på skakbrættet særlig effektivt “batteri” bestående af begge tårne og dronning i samme linje.)
Der var lidt snak om rating af hurtigskakturneringer, hvor DSU-formand Poul Jacobsen oplyste, at det hurtigt kunne blive dyrt hvis al hurtigskak skal rates internationalt på grund af afgifter til FIDE.
Det var dog et klart ønske at også hurtigskak rates internationalt.
Sammenfald af turneringer så nogle spillere eksempelvis måtte spille både en runde ved senior-DM og holdturnering i 1. hovedkreds blev nævnt som et problem.
Peter Stuhr nævnte, at der var forholdsvis få muligheder – “huller i kalenderen” – for arrangører til at planlægge turneringer, da adskillelsen af liga og divisionsturnering i indeværende sæson lægger beslag på for mange weekender til holdkampe.
Det problem ventes dog at blive mindre i den kommende sæson 2016/17 da ligaen og divisionerne har flere runder fælles.
Årets spillested, hotel Niels Juel, fik pæne ord med på vejen. Det er første gang der spilles på hotel. Den væsentligste anke imod at gentage turneringen på et hotel synes at være at ølpriserne er højere end mange andre steder.