HB møde med seminar 28.-29.november

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

dsu 525

Dansk Skak Union holder seminar som en del af et to-dages hovedbestyrelsesmøde i wekenden lørdag den 28. november og søndag den 29. november.

 

Seminaret, der indledes lørdag formiddag klokken 10.30 i Fredericia har fokus på punkterne medlemsrekruttering og elitepolitik.

 

Om søndagen begynder HB-mødet klokken 9.30.

Dagorden for mødet er:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. august 2015

Resultat af mailafstemning siden sidste HB-møde

Forretningsudvalgets beretning

Økonomi Budget 2016

Støtteregler for internationale turneringer og andre turneringer

Divisionsturneringen

Forslag til ændring af ratingreglementet

Harmonisering af reglement for Hurtigskak DM for kvinder og åben række.

Ændring til Skakhåndbogens afsnit 1

Opfølgning på seminar-emner

Nyt fra hovedkredsene

Eventuelt

 

Aage Dalstrup Olsen Sekretær, Dansk Skak Union