DSU i internationalt Yes2Chess-projekt

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

svendsen pein

Køge Private Realskole har de seneste dage spillet i London i forbindelse med et projekt “Entercard Yes2chess”. Der er tale om et internationalt udviklingssamarbejde, som Dansk Skak Union venter sig meget af, og hvor der har været holdt et indledende møde i maj i København. (foto af Peter Svendsen og Malcolm Pein. Fotograf Poul Jacobsen)


Selv om der ikke er underskrevet en kontrakt endnu for 2015, blev det alligevel muligt at afvikle et dansk stævne hvor det vindende hold fik billet til at deltage i finalestævnet i London, 22. -25. juni. Her deltager Køge Private realskole, som overbevisende vandt deres kvalifkationsstævne 6. juni i Randers.

I London endte Køge på en fjerdeplads med to sejre og to nederlag.
Køge lagde fint ud ved at vinde over et engelsk hold og derefter et tysk hold, men tabte til en skole fra Portugal. I kampen om tredjepladsen i turneringen blev Køge besejret af en norsk skole.

Internationalt udviklingssamarbejde med britisk bank
Projektet er bredere end blot at få skoleskakspillere til at spille i udlandet. I maj deltog idemanden bag projektet, IM Malcolm Pein, i et møde i København med Dansk Skak Unions formand, Poul Jacobsen, den ansvarlige i skakunionens forretningsudvalg, Peter Svendsen, og tidligere formand for DSU, Lars-Henrik Bech Hansen om projektet.

Malcolm Pein orienterede om baggrunden for projektet, som drejer sig om, at Barclays Bank har besluttet at investere store summer i at udvikle såvel egne ansattes, som en masse børns (fremtidige mulige ansatte), analytiske evner.
– Banken ser gerne, at deres ansatte udfører frivilligt arbejde gennem det her projekt som en del af bankens sociale profil, siger udviklings- og ungdomsleder Peter Svendsen.
Som et godt middel hertil er valget faldet på skak. Projektet udføres via en af bankens kreditkort afdelinger, EnterCard, og man har entreret sig med Malcolm som projektleder.

Projektet bærer det fine navn Yes2chess (ja til skak) – webadresse: www.yes2chess.org

I første omgang har man på DSUs foranledning forsøgt at etablere et samarbejde med Dansk Skoleskak, og sidste år deltog DSS i finalestævnet med et hold og et antal ledere. På baggrund af de indhøstede erfaringer besluttede englænderne derefter at søge et samarbejde med Dansk Skak Union.

Flere lande deltager

DSU-formand Poul Jacobsen siger, at kort fortalt går projektet ud på at de deltagende lande skal undervise Entercards ansatte i skak, og sætte dem i stand til at medvirke ved skakturneringer. Det kan være som ledere, undervisere, dommere eller anden form for ansvarlige med en skaklig rolle.

 

Færdighederne skal tillæres og skærpes gennem et sæsonforløb, hvor de ansatte undervisere skal deltage i at lære børn at spille skak, og sætte eleverne i stand til at spille med i turneringer arrangeret på Entercards skakserver, som er særligt indrettet på at huse turneringen, og samtidig sikre børnene en god og tryg oplevelse på deres skakserver. 

Skakserveren er hostet hos chessbase.com og/eller playchess.com, og de deltagende skoler skal give tilladelse til at de computere som der spilles internetskak på, skal kunne tilgå disse servere.

 

– Der kan medvirke hold fra skoler, skoleskakhold eller skakskolehold – tilhørsforholdet er ikke afgørende, det vigtige er aktiviteterne, siger Poul Jacobsen.

500 børn skal spille på Entercards server

I løbet af sæsonen skal anstrengelserne munde ud i at mindst 500 børn får registreret turneringsaktivitet på Entercards skakserver. Der er en øvre grænse: Børnene må maksimalt være 11 år. 

Som afslutning på sæsonen skal hvert af de deltagende lande finde en vinder af deres turnering. Turneringerne kan enten spilles on-line på serveren, eller det kan være i form af fysiske stævner, hvor resultaterne efterfølgende inddateres. 

 

Det vindende hold, som skal bestå af 5 spillere fra samme skole, heraf mindst 1 pige, inviteres efterfølgende med alt betalt til finalestævne i London. Sammen med børnene inviteres op til 5 voksne forældre/ledere, alt sammen betalt af Entercard.

 

Først kontrakt fra 2016

DSU var klar til et samarbejde i år, men der skrives ikke kontrakt før 2016 fordi det konkrete samarbejde først kom i gang i slutningen af sæsonen.

Til gengæld kunne Malcolm Pein love et dansk hold deltagelse i finalestævnet i London allerede i juni i år, hvis DSU kunne nå at gennemføre et mindre stævne med mindst fire hold, hvorfra der kunne indberettes semifinaler og finale til skakserveren. 

 

Og det nåede man! Køge skakskole fik hurtigt taget initiativ til et arrangement, som blev afviklet i samarbejde med Randers i begyndelsen af juni, og i disse dage spiller Køge Private Realskole med i finalestævnet i London.

Malcolm Pein formidler kontakten mellem Entercards Danske afdeling og Dansk Skak Union med henblik på det fremtidige arbejde.