HB møde august 2011

Referatet fra Hovedbestyrelsesmødet den 28. august 2011 kan nu downloades med tilhørende billag.

 

Se: www.dsu.dk/index.php?id=430