Ny version af Skakhåndbogen

Skakhåndbogen i version 15.2 kan nu donwloades her fra siden.

 

De vigtigste ændringer fra sidste version:

Afsnit 1:
Kontaktinformationer opdateret
Lovene er opdateret med seneste ændringer

Afsnit 2:
“Juniorinstruktørordning” konsekvensrettet til “ungdomsinstruktørordning”

Afsnit 3:
Opdatering af ordlyden i § 6.6
Konsekvensrettelse af §64 i vejledningen for turneringsarrangører
Reference til FIDE’s dopingreglement er indsat

Afsnit 4:
Bestemmelser vedr. Senior-DM indsat
Bestemmelser vedr. DM i hurtigskak er indsat.
TL udskriftet med “dommer” i § 15 & § 17
§ 37 opdateret så man også kan bruge FIDE schweizer i kandidatklassen.

Afsnit 5:
Divisions- og Pokalturneringsreglementet er udskiftet med nyt gældende reglement
Dommerinstruks for både pokalturnering og divisionsturnering er udskiftet med en ny gældende instruks

Afsnit 6:
Ingen rettelser

Skakhåndbogen findes her: www.dsu.dk/index.php?id=100