HB-mødet 2. september

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Af en række beslutninger på hovedbestyrelsesmødet den 2. september følger de vigste herunder:

Divisionsturneringen
Udlændingeregelen blev ændret, så det nu er tilladt at have to udenlandske spillere på holdet i samme runde i Divisionsturneringen. Udlændinge defineres som spillere, der hverken har dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Rigsfællesskabet eller Sydslesvig.

Den 9. nedrykker fra 2. division findes fremover fast ved omkamp mellem nr. 6 i 2. division gruppe 3 og 4. Derved forbedres den geografiske balance i turneringen, så der principielt bliver lige mange op- og nedrykkere til Divisionsturneringen øst og vest for Storebælt.

Spilledatoer for Divisionsturneringen:
Som følge af sammenfald med Hold-EM har Hovedbestyrelsen besluttet at rykke den første dobbeltrunde i Skakligaen én uge, så spilledatoerne bliver: 10.-11. november, 18. november, 12.-13. januar, 3. februar, 2. marts og 12.-13. april.

1.-2. division spiller som tidligere fastlagt: 4. november, 18. november, 9.december, 13. januar, 3. februar, 2. marts og 13. april.

DM 2008 i Silkeborg
Hovedbestyrelsen har tildelt Silkeborg Skakklub af 1930 arrangementet af påskestævnet 2008. Spillestedet bliver Hotel Scandic Silkeborg, hvormed den gode tradition for, at DM afvikles i flotte og indbydende rammer kan videreføres. Det er i øvrigt første gang, at Silkeborg er vært for DM i skak, men klubben har med sine internationale turneringer for år tilbage og sin traditionsrige jule-hurtigskakturnering udvist stor erfaring i at afvikle betydende skakarrangementer.

DM for seniorer
Der blev desuden vedtaget et reglement for et officielt danmarksmesterskab for seniorer. Der spilles 7 runder schweizer med normal betænkningstid. Det første officielle DM afvikles efter planen i januar måned i København. Mænd over 60 og kvinder over 50 kan deltage. Dermed følges FIDEs definition på seniorspillere. Veteranklassen fortsætter som en del af påskestævnet.