HB-mødereferat fra 3. september

  • Post author:
  • Post category:Ikke-kategoriseret

Referat fra hovedbestyrelsesmødet 3. september har i en uge været synligt her på siderne. Flere vigtige punkter var på dagsordenen og blev diskuteret, hvoraf i hovedtræk kan nævnes:

  • Spilserver
  • Medlemskampagne
  • DM – Turneringssystem for Landsholdsklassen
  • Divisionsturneringen
  • Budget for 2007

Etableringen af en dansk spilserver har længe været et stort ønske i Forretningsudvalget og kan blive aktuelt, når Hovedbestyrelsen på et ekstraordinært møde den 29. oktober skal tage stilling til tre tilbud.

Derudover blev det bl.a. besluttet igen at ændre turneringssystem for påsketurneringens Landsholdsklasse, der med virkning allerede fra 2007 vil blive afviklet som en Schweizer-turnering med en bundgrænse på 2300.

Det fulde referat findes direkte på:

http://www.dsu.dk/index.php?activ_menu=857&sprog=dk