You are currently viewing Ændringer i ratingsystemet – Del 1

Ændringer i ratingsystemet – Del 1

Dansk Skak Unions Rating Officer Jens Ingemann Madsen skriver til skak.dk:

Dette er den første af to indlæg her på skak.dk, der redegør for kommende ændringer i det danske ratingsystem. Disse ændringer, som sker den 1.Juni 2024, er en følge af lignende justeringer der allerede er indført i det internationale (FIDE) ratingsystem.
Del 1 forklarer de kommende ændringer i dansk rating, og forklarer kort motivationen bag de tilsvarende ændringer FIDE indførte i Marts 2024.
Del 2 uddyber hvorfor Dansk Skak Union justerer rating en smule anderledes end FIDE

Mit rating er ikke hvad det har været ….
Vækker man en skakspiller fra sin skønhedssøvn, er der gode chancer for at han eller hun vil kunne redegøre for sit aktuelle ratingtal. I samme åndedrag vil du sikkert få sunget en sang om, at vedkommende helt sikkert mener at dette ratingtal for tiden er lidt for lavt. Rigtig mange skakspillere har med andre ord et tæt (og til tider problematisk) forhold til deres ratingtal.

Ratingsystemet, som objektiv målestok for relativ spillestyrke i skakverdenen, har lidt over 50 år på bagen. De første såvel danske som internationale ratingtal blev således publiceret i 1971. Med tiden har ratingtal udviklet sig fra at være noget der kun berørte eliten, til at være allemandseje. Selve kernen i beregningen af rating – de ratingtabeller som angiver forventet score afhængigt af ratingforskel – står stadig uforandret hen, og der er i de mellemliggende år blot sket mindre justeringer af regelsættet for rating.

Derfor var det bemærkelsesværdigt da det internationale skakforbund FIDE mod slutningen af forrige år annoncerede en større reformation af sine ratinglister med effekt fra 1.Marts 2024. Den dag fik alle spillere ratet under 2000 foretaget en opjustering af deres FIDE ratingtal og samtidig blev bundgrænsen, det vil sige det lavest mulige FIDE ratingtal, hævet fra 1000 til 1400. Baggrunden er at imødegå en tiltagende deflation af ratingtal, der er konstateret i den lave ende af ratingskalaen – mere om det længere nede på siden.

Kommende ændringer i dansk rating
Dansk Skak Union følger per 1. Juni 2024 trop med en lignende tilpasning af det danske ratingsystem.

• Der foretages en engangsjustering af samtlige eksisterende ratingtal (Ro) under 2000. Dette sker ved at tillægge et antal ratingpoint efter følgende forskrift: 0,5 x (2000 – Ro)

Se illustrationen for et hurtigt overblik over hvad det betyder afhængig af ratingtal. F.eks. vil en spiller ratet Ro =1600 i dag, få reguleret sit rating til 1800, mens en spiller der nu er ratet 1300 vil få et nyt tal på 1650, osv. Der sker ingen justering for spillere med rating på 2000 og over. Bemærk, at justeringen indebærer at forskelle i ratingtal mindskes uden at nogen spillere skifter plads på styrkelister alene på den baggrund. Den samme forskrift bruges til at justere alle slags danske ratingtal (standard, hurtig og lyn).

• Bundgrænsen for det danske ratingsystem hæves til 1200 (fra tidligere 500). Ingen kan altså nu opnå et dansk rating mindre end 1200 fra Juni måned og frem. FIDE har på lignende vis hævet deres bundgrænse fra 1000 til 1400.Rating deflation
Men hvad er dog meningen med denne galskab? Baseret på en omhyggelig statistisk analyse, baseret på mange millioner FIDE ratede partier spillet over de seneste årtier, er det konkluderet at en stor del af ratingsystemet er ramt af alvorlig deflation. Det vil sige at styrketallene gradvist er blevet udhulet over en længere årrække, en effekt der er mest udpræget i den lave ende af rating spektret.

Konsekvensen er, at lavtratede spillere er relativt stærkere end det var tilfældet for f.eks. 10 eller 20 år siden. Det er nemmest at illustrere dette ved et eksempel plukket fra FIDEs analyse omkring emnet (den meget interesserede kan følge dette link for at læse mere: Sonas rapport om FIDE rating.

Når en spiller ratet 1500 møder en spiller ratet 2100, forventer ratingtabellerne at den undertippede blot scorer 2%.  Men rent faktisk præsterede de lavtratede 8% i sådanne partier for ti år siden (2014-15), mens den faktiske score siden er steget støt til 15% for perioden 2022-23. 
Altså er forskellen i reel spillestyrke er mindsket med årene – en score på 15% er hvad der forventes ved en ratingdifferens på 300 points (ikke 600 somi eksemplet her). 

De forventede og de faktiske scorer er altså meget langt fra hinanden, og dette viser sig at være et helt generelt billede når spillere med væsentlig forskel i rating mødes. Med justeringen af ratingtal under 2000 foretager man en komprimering af ratinglisten. F.eks. forvandles ovennævnte eksempel til et opgør mellem en spiller på 2100 (uændret) og 1750 og en forventet score meget tættere på det faktiske udfald.

Man kan spørge sig hvorfor deflationen er sket. Her mener FIDE, at dette er sket pga den markante vækst i det totale antal af FIDE ratede spillere. Således er der nu mere end 400.000 spillere på FIDEs ratingliste, hvilket er ti gange flere end i 2003. Over samme periode er bundgrænsen for FIDE rating i flere trin blevet sænket. En meget stor del af disse nye spillere er indplaceret med for lavt startrating i FIDE systemet. Når disse nye spillere (ofte juniorer) efterfølgende opnår hurtig fremgang i rating, sker dette på bekostning af øvrige ratede spillere, der mister ratingtal uden nødvendigvis at miste egentlig spillestyrke.

For at forebygge fortsat rating deflation, har FIDE derfor samtidig ændret metoden for beregning af den præstationsrating, der anvendes til at etablere FIDE startrating for nye spillere. Det danske ratingsystem anvender ikke en tilsvarende metode, men indsætter nye medlemmer efter skønnet spillestyrke. Selvfølgelig er det ofte svært og som det vil blive forklaret i Del 2 af dette indlæg, tyder meget på at vi i Danmark om noget har en smule mere deflation i ratingsystemet end det ses i FIDE.

Som Rating Officer har jeg allerede modtaget mange spørgsmål om dette emne – langt flere end man kan besvare i et par hurtige indlæg på hjemmesiden. Du er altid velkommen til at sende spørgsmål om ratingsystemet til rating@skak.dk.

Læs også Del 2, der kommer snart her på skak.dk snarest.

Jens Ingemann Madsen